Historie, památky

Historie, památky

Čachrov je poprvé zmíněn r. 1352, Javorná (Zejbiš) v roce 1614.
Gotická tvrz z let 1380-90. V druhé polovině 18. století byl v sousedství vystavěn barokní zámek, který však v roce 1933 vyhořel.
Původně gotický kostel z první poloviny 14. století byl počátkem 18. století barokně přestavěn. Na faře působil budoucí arcibiskup pražský a kardinál Miloslav Vlk.
Původní kapli z roku 1698 rozšířil na barokní kostel v letech 1718 – 1721 stavitel Marc Antonio Gilmetti.

Historické články, pověsti,…

Původní osada náležela ke Královskému hvozdu, byly tam četné svobodnické dvory a pocházela odtud většina králováckých vrchních rychtářů.
Vojenský střet ve Zhůří byl největším bojovým konfliktem americké a německé armády v oblasti horní Šumavy. V těžkém boji padlo deset Američanů.
Rozsáhlá bakalářská práce na ZČU Plzeň. Formát PDF.

Osobnosti

1662 – 1730. Italský barokní stavitel v jihozápadních Čechách, stavby v Klatovech, v Nýrsku, na Svaté Anně, Čachrově, …