Gilmetti, Marcantonio

Gilmetti, Marcantonio

Narozen 1662 v městě Como (Itálie) kolem roku 1662.

Zemřel: 3. 9. 1730 (datum pohřbu), stižen mrtvicí při opravě kostale v Čachrově

italský barokní stavitel v jihozápadních Čechách, 1684 v Poběžovicích, pak v Chudenicích. Konzervativní barokní stavby v Klatovech (sv. Vavřinec), v Nýrsku, na Svaté Anně.

Severoitalský stavitel pobýval na Domažlicku, kde začínal zřejmě jako zedník při přestavbě zámku v Poběžovicích. Na Domažlicku se v roce 1686 oženil.

V roce 1688 se stěhuje do Chudenic a zřejmě kvůli nedostatku pracovních příležitostí odchází v roce 1694 do Prahy. Za dva roky později se však vrací a v Klatovech kupuje dům.

V letech 1694–1707 vedl stavbu dominikánského kláštera a kostela sv. Vavřince v Klatovech. V Klatovech také vedl obnovu klatovského jezuitského komplexu po požáru.

Pracoval na černínském zámečku v Ježovech a Blížejově, od roku 1694 začal stavět filiální kostel Čtrnácti svatých pomocníků v Dolním Nýrsku (který byl zbořen v roce 1973).

Od 1709 pobýval v Nýrsku.

V letech 1712–17 se podílel na stavbě poutního kostela sv. Anny na Tanaberku u Kdyně.

V letech 1714–18 upravoval západní část na kostele sv. Anny v Javorné na Klatovsku

V roce 1730, ve věku 68 let, stižen mrtvicí, zemřel Čachrově, kde vedl přestavbu kostela.