Zejbišský dvůr

Zejbišský Dvůr (Seewieserhof) je statek 3 km od Javorné (obec Čachrov).

V minulosti měl dvůr i svůj vlastní mlýn. Ten ležel severně cca 150 m od hlavního objektu statku. Mlýn dnes již neexistuje a celý komplex je ve značně zchátralém stavu.

Statek byl vystavěn v jednoduchém renesančním stylu, tvoří jej obytná budova, ke které přiléhají hospodářská stavení.

Mezi hospodářskými budovami Zejbišského Dvora je stojí jako klenot osmiboká kaplička, krytá šindelovou střechou. I ona je v současné době značně poškozená.

Obec Javorná, která je dnes částí obce Čachrov, se do roku 1951 nazývala Zejbiš – Seewiesen. Tato obec patřila tzv. Královákům, kteří ve středověku střežili zemské hranice. Zejbiš  bývala sídlem vrchních rychtářů Královského hvozdu a spadala pod ni řada svobodných dvorů roztroušených po svazích okolních hor.


Mapa