Stručná historie Čachrova a Javorné

Čachrov je poprvé zmíněn r. 1352 ve výčtu vesnic přináležejících ke klatovskému děkanátu.

V letech 1362 a 1364 je uváděn jako první držitel Vilém z Čachrova, který zde v letech 1380 - 1390 postavil mohutnou tvrz. Jeho potomci drželi tvrz i statek minimálně do roku 1446. Poté byl Čhachrov připojen k velhartickému panství Děpolta z Týzmberka, tvrz zpustla. Po roce 1541 se Čachrov stal opět samostatným statkem, který připadl Janu Rendlovi z Úšavy.

V okolí se těžila tuha, byla zde známá Kordíkova vápenka a pivovar. V obci byla r. 1901 postavena jedna z prvních družstevních elektráren podle návrhu Fr. Křižka.

Roku 1904 byl Čachrov povýšen na městys. Status městyse byl v České republice v roce 1948 zrušen. Od 2006 byl obci vrácen status městyse.

Osada Javorná (až do roku 1951 zvaná Zejbiš), bývala sídlem vrchních rychtářů Královského hvozdu. Patřilo k ní mnoho svobodných dvorů roztroušených po okolních horách. První písemná zmínka o Javorné pochází z roku 1614.

Na území zebjišské královácké rychty fungovalo mnoho sklářských hutí.

(c) Text: ŠumavaNet.CZ