Čachrov, kostel sv. Václava

Gotický kostel sv. Václava byl postaven v první polovině 14. století. Na severní zdi byly restaurovány gotické nástěnné malby.

Na počátku 18. století byl kostel barokně přestavěn podle návrhu italského stavitele M. A. Gilmettiho, který žil a působil v regionu (zbořený kostel v dolním Nýrsku, kostel sv. Vavřince v Klatovech, kostel sv. Anny na Tannaberku, …). Stižen mrtvicí stavitel zemřel 3. 9. 1730 při opravě právě čachrovského kostela.

V kostele jsou tři barokní oltáře – sv. Václava, sv. Jana Nepomuckého a Panny Marie. Kostelní zvon z roku 1576 váží 384 kg. Ostatní znony byly zrekvírovány během 1. světové války,

V sousedství kostela stojí budova fary, která byla v dnešní podobě vystavěna v polovině 19. století. V letech 1989–1990 na ní působil jako farní administrátor budoucí arcibiskup pražský a kardinál Miloslav Vlk. Od roku 1991 je farnost administrována z Velhartic.

(c) Text: ŠumavaNet.CZ

Mapa