Křížová cesta v Čínově u Klatov

Čínovský umělecký kovář Miloslav Trefanec dokončil v září 2019 křížovou cestu. Tvoří ji čtrnáct zastavení s dvoumetrovými žulovými kvádry se soškami z umělé pryskyřice.

Cestu vybudoval na vlastní náklady a spolupracoval na ni se známým klatovským sochařem Václavem Fialou.

Křížová cesta vede od chatové osady v Čínově a končí po půl kilometru v osadě Kydliny. 

Během kydlinské svatováclavské pouti byla na konci září 2019 vysvěcena plánickým farářem Pavlem Vrbenským.

Foto: Jiří Strašek, ŠumavaNet.CZ