Klatovský vycházkový okruh

Celková délka trasy: 12 km, okruh je možno absolvovat po částech

Mercandinovy sady, molo rybníka → Sady Mistra Jana Husa → Židovský hřbitov → Křesťanský vrch → Šibeniční vrch → Železniční nádraží Klatovy → Kostel sv. Martina na Hůrce → Mercandinovy sady

Klatovský vycházkový okruh je v terénu vyznačen speciální žluto-bílou značkou a doplněn turistickými rozcestníky podle zvyklostí KČT.

Uvedené pořadí jednotlivých zastavení je pouze doporučené, informace uvedené na jednotlivých místech na sebe nenavazují. Okruh lze tedy jít i opačným směrem.

Okruh je také možné absolvovat pouze částečně, záleží jen na Vašem zájmu o jednotlivá místa a na Vašich časových možnostech.

Na trasu vycházkového okruhu lze vstoupit v libovolném místě.

Doporučená místa začátku:

  • Mercandinovy sady (stanoviště č.1)
  • Náměstí Míru (speciální turistická značka vede do Mercandinových sadů)
  • Vlakové nádraží Klatovy (stanoviště č. 8)

Klatovský vycházkový okruh je možné zkombinovat s Vycházkovým okruhem centrem města, který má celkem 9 stanovišť (5 grafických a 4 zvukové panely) a začíná na náměstí poblíž jezuitského kostela.

Popis jednotlivých míst:

Mercandinovy sady

 

Sady byly založeny v letech 1841 – 1845 na základě podnětu klatovského krajského hejtmana hraběte Franze Xavera Mercandina na tzv. Velké louce. Byly to obecní pastviny o rozloze cca 11.5 ha na místě, kde se dodnes říká „V Ráji“. O čtyřletou sbírku z výtěžku plesů, divadelních představení, akademií a darů se zasloužilo „Družstvo pro zřízení městských sadů“ a nashromáždilo postupně sumu 4312 zlatých, za které byly z větší části sady zřízeny.

Jedná se o anglický park s centrální francouzskou zahradou a ústřední empírovou kolonádou. Střed parku je obohacen barokními sochami čtyř ročních období od neznámého autora a sochou Jitřenky – Aurory, která nese na podstavci latinský nápis: „Vznešená jitřenko, zvěstuj růžovými svými ústy vděčnou paměť obce klatovské zakladateli tohoto sadu velezasloužilému předsedovi klatovského kraje Františku hraběti Mercandinovi“. Na ostrůvku je umístěna socha Dívka s růží od sochaře Viléma Glose.

Sady Mistra Jana Husa byly založeny v r. 1904 a rozšířeny roku 1912. Dnešní název nesou až od roku 1915. Dominantou sadů je romantická stavba vodojemu z roku 1903, do kterého byla přiváděna voda z artézských studní u Točníku.

Lomeček - panorama Klatov

Židovský hřbitov

Křesťanský vršek

Šibeniční vrch

Železniční doprava

Panorama: Šumava a Branžovský les

Kostel sv. Martina na Hůrce

Text: Mgr. Pavel Koura