Kostel sv. Jana Křtitele, Zborovy

Kostel sv. Jana Křtitele v obci Zborovy nedaleko Plánice u Klatov je původně románská stavba. První písemná zmínka o kostele je z roku 1384, založení je odhadováno na přelom 12. a 13. století. V roce 1788 byl přestavěn v barokním slohu s doposud patrnými rysy románské rotundy.

O založení kostela vypravují legendy.

Podle jedné z nich kostel založil rytíř Hošek z Borov, který se účastnil křižácké výpravy, která měla vysvobodit Boží hrob a Jeruzalém z rukou mohamedánů. Zde padl do zajetí, ze kterému mu pomohly modlitby ke sv. Jan Křtiteli a slib, že vybuduje blízko svého sídla jemu zasvěcený kostel.

Kolem kostelíka si lidé začali budovat obydlí, a tak vznikla osada Zborovy.

Podle druhé legendy kostel založil Jaroslav ze Šternberka na památku svého vysvobození z bojů s Tatary. Na zdi kostela pak dal vymaloval obraz bojů s Tatary.

Nádherný kostel je památkově chráněn od roku 1958, jeho stav je ovšem žalostný. Kolem kostela je malý hřbitov.

Uvnitř kostela jsou lavice a skromný oltář, interiér byl v minulosti vykraden.

Jak se tam dostaneme:

Zaparkujeme na malém parkovišti v centru obce Zborovy. Odtud je to 200 m mírného stoupání, posledních 50 metrů vede travou (nelekněte se, nevstupujete nikomu na zahradu). Kostel i opěrná zeď jsou ve velmi špatném stavu, je třeba být opatrný.Mapa