Kalendář Čachrov 2021

Kalendář Čachrov 2021

Možná si někteří z vás pamatují na kalendář 2019 Čachrov v obrazech. Byla tam gotická tvrz, barokní ovčín, památkově chráněný kupecký dům, poštovna, kostel sv. Václava a jiné.

Jeho autorka Zdeňka Hranáčová
sestavila pro rok 2021 kalendář nový, tentokrát ze svých krajinomaleb. Krajinu Pošumaví v nich abstrahuje, vybírá si spíše obecně platné věci a nezatěžuje malbu fotografickým popisem. Věří, že některé krajinné výjevy diváci rozeznají, minimálně podle názvů: Cesta z Pavlova, Tání na Pavlově, Zasněžený Šternek, Jaro na Šterneku, Šumavské pastviny.

Podívejte se na náhled níže.
Pokud Vás kalendář zaujme a budete mít chuť dívat se na jeho listy celý rok, můžete si ho objednat na mailu:  zdeninkadvor@seznam.cz nebo na telefonu 777 133 901.
Cena formátu A4 (velký sešit) je 250,- Kč, formátu A3 je 350,- Kč.

O AUTORCE:


Zdeňka Hranáčová,


narozena v roce 1960 v Klatovech, pochází z rodiny, kde se výtvarnou tvorbou, vyjma tatínka, který uměl docela pěkně kreslit koně a pejsky, nikdo nezabýval. Zdeňku ale poznávání světa prostřednictvím kresby a malby provází od dětství. Věnovala se mu na LŠU v Klatovech, pak na Střední průmyslové škole keramické v Bechyni jako malířka keramiky a porcelánu, a později na Pedagogické fakultě v Plzni při studiu výtvarné výchovy.

S vděkem vzpomíná
zejména na docenta Milana Hese, který ji vedl v ateliéru malby a ke kterému vzhlížely všechny studentky s němým obdivem. Nezapomenutelné pro ni byly hodiny kresby a grafiky s nadšeným a nespoutaným Vladimírem Havlicem a hodiny keramiky s dobrosrdečným Milošem Frančem.

Malba krajiny, kterou poznávala právě pomocí Milana Hese, ji učarovala natrvalo. Setrvávání v krajině a malba v plenéru je pro ni synonymem svobody a spojení s nekonečnem. Krajinu chápe jako duchovno, nezávislé na existenci člověka, které ho přesahuje a které všechno přečká. To, co se celý život učí, rozlišovat věci důležité a zásadní od pomíjivých a povrchních, hledá i ve své tvorbě. V jejích malbách se neobjevuje člověk přímo, jen jako skrytý hybatel a pečovatel krajiny. Zaznamenává pouze jeho stopy, které v krajině zanechává, ať už v podobě cest, lesů, remízků, polí nebo pastvin.

Rodné město Klatovy
definitivně opustila v roce 2010 a vyměnila je za venkov se zvlněnějším horizontem. Žije nyní v Čachrově, v domě s kantorskou a uměleckou tradicí, s nejkrásnějším výhledem do údolí. Denně pozoruje krajinu a oblohu, které se neustále proměňují a přesto jsou věčné. Krajina v okolí Čachrova a Pošumaví se také staly námětem tohoto kalendáře.

Vystavuje příležitostně
, sama nebo kolektivně. Je členkou UVUP a uměleckého sdružení KT – ART. V roce 2018 získala na sympóziu ve Wijk aan Zee v Holandsku Cenu umělců a v letech 2010 a 2014 byla nominována na hlavní ceny sympózia. Několik ocenění získala i za pedagogické vedení svých žáků.